Tijd / de klok / frequentie (A1-A2)

variatie

verstavaardigheid