Woordenschat: onderwijs

Als je in het Nederlands een gesprek wilt voeren over iemands opleiding, is het handig om te weten hoe het onderwijssysteem in zijn of haar land in elkaar zit. Daar hoort heel specifieke woordenschat bij. Via dit hoofdstuk kun je verder klikken naar specifieke woordenschat over studeren en woordenschat in samenhang met het onderwijssysteem in Nederland, België en Suriname.

Josta Vaseur (video) is een gepensioneerde lerares van Surinaamse afkomst. Ze heeft 42 jaar Nederlandse les gegeven aan kinderen in Nederland. In deze video vergelijkt ze de aanpak van het onderwijs in Nederland en Suriname.

Hoger onderwijs

Door de invoering van het bachelor-mastersysteem (de bamastructuur) in Europa is het hoger onderwijs in Nederland en België ongeveer op dezelfde manier georganiseerd. Dit systeem is ook ingevoerd in Suriname. In principe volg je eerst een driejarige wetenschappelijke bacheloropleiding en kun je daarna een masteropleiding volgen. Personen die nog in het oude systeem afgestudeerd zijn, beschikken niet over de titel 'BA' of  'MA':

  • In Vlaanderen is het masterdiploma vergelijkbaar met de vroegere universitaire graad van licentiaat (lic.), die je na vier of vijf jaar universitaire studie kon behalen.
  • In Nederland is het masterdiploma vergelijkbaar met het vroegere doctoraal examen waarna je de titel van doctorandus (drs.) behaalde.

Let op: in Vlaanderen is een doctorandus iemand die een academisch proefschrift aan het schrijven is om een doctoraat te behalen. In Nederland wordt zo iemand een promovendus genoemd. Als je klaar bent met doctoreren (België/Suriname) of promoveren (Nederland), heb je de hoogste academische graad behaald en mag je je doctor noemen.

Lager en voortgezet onderwijs

Terwijl het hoger onderwijs in Nederland, België en Suriname vergelijkbaar is, vertoont de structuur van het lager en middelbaar onderwijs grote verschillen. Dat is natuurlijk zichtbaar in de woordenschat. Op de aparte pagina's per land krijg je een overzicht van de belangrijkste aspecten van het onderwijssysteem en woordenschat die daarbij hoort. Voor details kun je de website van de Taalunie raadplegen.

Nog meer lezen?