Nederlands in Nederland: kort overzicht

Dutch in the Netherlands: a short overview

Dutch is the mother tongue of approximately 17 million people in the Netherlands. In the northern province of Friesland, people additionally speak Frisian. There is a difference between Netherlandic Dutch and Belgian Dutch or Surinamese Dutch, which is the reason why we assigned the term 'Netherlandic-Dutch' to the variety spoken in the Netherlands (most people would simply call it Dutch).

Alietsja en Sherida (video) sell goods on a market in Paramaribo. Sometimes they have difficulties understanding Dutch people because they talk differently and often at a faster pace than Surinamese people would.

Het Nederlands is de taal van ongeveer 16 miljoen Nederlanders. In de provincie Friesland in het noorden wordt ook nog Fries gebruikt. Het Nederlands in Nederland is anders dan het Belgische of Surinaamse Nederlands. De naam 'Nederlands-Nederlands' drukt dit uit. De meeste mensen zeggen gewoon 'Nederlands'.

Alietsja en Sherida (video) zijn Surinaamse verkoopsters op de markt in Paramaribo. Soms kunnen ze Nederlanders niet goed verstaan: Nederlanders praten anders én sneller dan Surinamers.

Talen in Nederland

  • In Nederland is Nederlands de officiële taal.
  • Het Fries wordt alleen in Friesland gebruikt.
  • Er worden in Nederland veel andere talen gesproken, bijvoorbeeld Turks, Arabisch,... Ze hebben geen officiële status. Ze worden niet in het onderwijs gebruikt. Ze staan niet op borden op straat. Er worden geen officiële teksten in geschreven.

Nederlands-Nederlands heeft eigen kenmerken

  • Nederlanders spreken sommige klanken en woorden anders uit dan Belgen. Luister maar eens naar boot boot (Nederland) en boot boot (België). In Nederland klinken tram tram en flirten flirten zoals in het Engels. Maar in België hoor je in tram tram dezelfde klank als in man. En flirten flirten klinkt helemaal niet meer Engels.
  • Nederland heeft eigen woorden. In Nederland is de pinpas een betaalkaart met een pincode. Deze betaalkaart heet in België bankkaart.

In Nederland hoor je verschillende soorten Nederlands

Het Nederlands van jongeren op straat in Amsterdam klinkt heel anders dan het Nederlands van een nieuwslezer. En een nieuwslezer praat weer anders met zijn familie thuis. Vooral in het oosten en zuiden van Nederland praten mensen in sommige situaties dialecten. Een dialect spreken mensen in een klein gebied. Het verschilt soms van dorp tot dorp. Er zijn veel soorten Nederlands. Misschien versta je ze niet allemaal. Dat is normaal. Een Nederlander verstaat ook niet alle Nederlandse dialecten!