Vragen hoe het met iemand gaat en reactie geven (A1-A2)

herhaling

verstavaardigheid