Een voorkeur uitspreken en iets afkeuren (A1-A2)

herhaling