Het Nederlandse taalgebied

The Dutch language area

The Dutch language area is made up of countries where Dutch is spoken as the or one of several official languages. In these countries, Dutch is used in various domains of public life. Several countries of the Dutch language area are working together to form the Nederlandse Taalunie (Dutch Language Union).

This map shows which countries belong to the Dutch language area.

Het Nederlandse taalgebied bestaat uit de landen waar het Nederlands de status heeft van officiële taal. Het Nederlands wordt in die landen in verschillende domeinen van het openbare leven gebruikt. Een aantal landen werkt bovendien samen op het gebied van het Nederlands: zij vormen samen de Nederlandse Taalunie.

Op de kaart zie je welke landen behoren tot het Nederlandse taalgebied.

Het Nederlandse taalgebied bestaat uit zes landen

Dit zijn de landen die behoren tot het Nederlandse taalgebied. Klik op de link om meer over het Nederlands in dit land te lezen:

Nederlands als officiële taal

In landen waar het Nederlands de status van officiële taal heeft, wordt het in verschillende domeinen van het openbare leven gebruikt, zoals:

  • overheid: Nederlands is de taal van officiële documenten, borden op straat,...
  • onderwijs: Nederlands wordt gebruikt als instructietaal (taal waarin les wordt gegeven) en examentaal
  • media: er zijn kranten, radio- en tv-zenders in het Nederlands
  • rechtspraak: wetten worden in het Nederlands opgesteld, processen worden in het Nederlands gevoerd
  • economische activiteiten
  • kerk

Sporen van het Nederlands in andere landen

Er zijn andere landen in de wereld waar vroeger Nederlands gesproken werd. Vandaag heeft het Nederlands daar geen officiële status. Voorbeelden:

  • in het noorden van Frankrijk is er een gebied waar de oudere generatie een vorm van Nederlands als moedertaal heeft. Ongeveer 7000 leerlingen volgen er Nederlands op de lagere of middelbare school.
  • In Indonesië zijn er sporen van het Nederlands. Er wordt nog veel Nederlandse les gevolgd.
  • In Zuid-Afrika is niet het Nederlands, maar het Afrikaans één van elf officiële talen. Het Afrikaans is wel uit het Nederlands voortgekomen. Dat gebeurde nadat Nederlanders zich in de zeventiende eeuw op de Kaap de Goede Hoop vestigden. Minstens 80% van het Afrikaans komt overeen met het Nederlands. Maar het Afrikaans heeft opvallende eigen kenmerken. Er zijn veel invloeden van andere talen: Engels, Portugees, Maleis, Frans en talen van Afrika. Bekijk de video van de Taalunie voor meer informatie. Een recent artikel over het Afrikaans vind je in Taalschrift.
  • Meer lezen? Kijk dan op NEON.

De Nederlandse Taalunie

Verschillende landen die tot het Nederlandse taalgebied behoren, hebben een overeenkomst gesloten. Dit is de Nederlandse Taalunie. De deelnemers werken samen op het gebied van taal en alles wat daarmee te maken heeft, zoals spelling, onderwijs en culturele activiteiten. Ze voeren een gemeenschappelijk beleid.