De Nederlandse Taalunie

De Nederlandse Taalunie is de hoogste taalpolitieke instantie in het Nederlandse taalgebied. De Nederlandse, Vlaamse en Surinaamse regering werken samen aan de Nederlandse taal, taalonderwijs en literatuur. De Taalunie is gebaseerd op een verdrag dat Nederland en België in 1980 hebben gesloten. Een dergelijk verdrag is uniek in de wereld.

In deze video naar aanleiding van haar dertigjarig bestaan legt de Taalunie haar werkzaamheden uit.

Wat doet de Taalunie?

Het voorzitterschap van de Taalunie wisselt tussen Nederlanders en Vlamingen. Er worden beslissingen genomen door een comité van ministers van cultuur en onderwijs van Nederland en Vlaanderen. Zij zetten andere instanties aan het werk op verschillende terreinen:

  • Woordenboeken, grammatica, spelling;
  • Nederlands op het internet, automatisch vertalen, spraaktechnologie;
  • Het onderwijs van het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en in het buitenland;
  • Nederlandstalige literatuur en lezen.

De Nederlandse Taalunie heeft een uitgebreide website, Taalunieversum.org. De Taalunie publiceert een elektronisch tijdschrift over taal een taalbeleid, Taalschrift. Daarnaast geeft ze jaarlijks de krant Taalpeil uit, waarin cijfers, feiten en meningen over de Nederlandse taal voor een breed publiek worden uiteengezet.

Suriname lid van de Nederlandse Taalunie

Suriname is bij de Taalunie aangesloten als ‘geassocieerd lid’. De Taalunie wordt momenteel in Suriname vertegenwoordigd door Helen Chang (foto). Al sinds 1991 was het de bedoeling dat Suriname tot de Nederlandse Taalunie zou toetreden. In 2003 tekende Suriname uiteindelijk een overeenkomst met de Nederlandse Taalunie die in 2005 van kracht werd (zie Brandon, Kroon & Kurvers 2007 [1]). Ter ere van de toetreding werd in januari 2005 een congres georganiseerd in Paramaribo met als onderwerp Onderwijs in en van het Nederlands in Suriname. Op de website van de Taalunie vind je het verslag van dit congres. Aanwezig waren de president van de Republiek Suriname, de Nederlandse minister van Onderwijs, de Vlaamse minister van Cultuur, de Surinaamse minister van Onderwijs en Volksontwikkeling en 150 leraren, inspecteurs, begeleiders en lerarenopleiders uit de Surinaamse onderwijswereld.

Het eerste concrete resultaat van de toetreding van Suriname tot de Nederlandse Taalunie is het feit dat 500 Surinaams-Nederlandse woorden in de Woordenlijst Nederlandse Taal opgenomen werden. Een voorbeeld is bacove, een soort banaan. Nog meer voorbeelden vind je in dit lijstje op de website van de Taalunie. In 2012 kondigde de toenmalige minister van Onderwijs Shirley Sitaldin aan dat de nieuwe Nederlandse spelling officieel ingevoerd zou worden in Suriname, wat door juridische onduidelijkheden nog niet gerealiseerd kon worden, zodat in Suriname nog steeds de spelling van 1954 van kracht is. Dat is vooral te zien aan de spelling van woorden met k of c.


Referenties

  1. Brandon, Ruth, Sjaak Kroon, en Jeanne Kurvers. 2007. Nederlands In Suriname. Opvattingen Van Surinamers Over De Toetreding Van Suriname Tot De Nederlandse Taalunie. Oso. Tijdschrift Voor Surinamistiek 26:2. Oso. Tijdschrift Voor Surinamistiek: 257-273.