Nederlands in België

Dutch in Belgium

Belgium has three official languages and four language areas (click here to read about the historic background of these areas). Of course, there are several other languages which are spoken in Belgium, such as Arabic or Italian, but these languages don't have an official status there.

 1. Dutch is the official language in the northern half of Belgium, which is also called 'Flanders' (see red areas on the map).
 2. In Wallonia, the southern half of the country, French is the official language (see blue areas on the map).
 3. In the eastern parts of Belgium, there is a small area where German is spoken as the official language (see yellow area on the map).
 4. Brussels is bilingual (see green area on the map). Here, both Dutch and French are official languages, which entails that public signposts, for instance, will be written in two languages and that people can choose between the two languages when they are addressing public authorities.

During her placement in Paramaribo, Jessica (video) noticed that Surinamese people can instantly make out that she is from Belgium from the way she talks. There are different kinds of Dutch, also called varieties. Click on the link for more information!

In België zijn er drie officiële talen en vier taalgebieden (klik hier voor de historische achtergrond van deze situatie). Natuurlijk worden er in België nog veel andere talen gesproken, zoals Arabisch, Italiaans,... maar die talen hebben geen officiële status.

 1. Het Nederlands is de officiële taal van de noordelijke helft van België, ook wel aangeduid als 'Vlaanderen'. (rood op het kaartje)
 2. In het zuidelijke gedeelte van België, Wallonië, is het Frans is de officiële taal. (blauw op het kaartje)
 3. In het oosten van België ligt een heel klein gebied waar het Duits de officiële taal is. (lichtgeel op het kaartje)
 4. De hoofdstad Brussel is tweetalig. (groen op het kaartje) Zowel Nederlands als Frans zijn er officiële talen. Dat betekent bijvoorbeeld dat borden op straat in twee talen zijn en dat mensen in Brussel kunnen kiezen in welke taal ze zich tot de overheid richten.

Tijdens haar stage in Paramaribo merkte Jessica (video) dat Surinamers meteen horen dat zij uit België komt.

Er zijn verschillende soorten Nederlands of variëteiten in België. Klik op de naam voor informatie!

Belgisch-Nederlandse standaardtaal

Klinkt zo: Ik vind het niet zo'n goed idee Ik vind het niet zo'n goed idee. en Kunt u me terugbellen op dit nummer? Kunt u me terugbellen op dit nummer?

De Nederlandse standaardtaal in België wordt ook (Algemeen) Belgisch-Nederlands genoemd. Deze variëteit is 'algemeen' omdat iedereen in Vlaanderen haar verstaat. Je hoort haar bijvoorbeeld op de publieke radio- en televisieomroep 'VRT'. Daarom is ze ook bekend als VRT-Nederlands. De naam 'Nederlands' voor de officiële taal in de regio Vlaanderen is wettelijk vastgelegd. De naam 'Vlaams' is eigenlijk de naam voor een groep dialecten, vooral voor de Oost-Vlaamse en West-Vlaamse dialecten. Toch noemen veel mensen het gesproken Nederlands van België 'Vlaams'.

Vlaamse Tussentaal

Klinkt zo: Zo erg is dat nu toch niet Zo erg is dat nu toch niet. en Ik begrijp hoe je je voelt. Ik begrijp hoe je je voelt.

Tussentaal is in België ook bekend als Verkavelingsvlaams of Soapvlaams. Het is een variëteit met veel kenmerken uit dialecten, vooral uit het Brabants. Het is een spreektaal die veel mensen dagelijks in allerlei situaties gebruiken.

Dialecten

 

In België worden dialecten of streektalen gesproken. Deze variëteiten worden gebruikt door inwoners van een kleiner gebied, van een stad of een dorp. De grote dialectgroepen in Vlaanderen zijn:

 1. Brabants
 2. Limburgs
 3. Oost-Vlaams
 4. West-Vlaams: luister naar de clip over een Westvlaming die geen zin heeft om te veranderen (met ondertitels).

Citétaal

Voorbeeld: Wa make? (= Hoe gaat het? Wat ben je aan het doen?)

Citétaal wordt ook wel eens Cité's genoemd. Het is een variëteit die jongeren spreken in de omgeving van de stad Genk, gelegen in het oosten van België (provincie Limburg). Er komen veel invloeden uit andere talen in voor zoals het Italiaans, Grieks, Turks en Arabisch.