Nederlands in Nederland

Dutch in the Netherlands

Dutch is the common and principal language used in public life in the Netherlands. In the province of Friesland, Frisian is an additional official language, next to Dutch. Other languages which are spoken in the Netherlands, such as Turkish or Arabic, don't belong to its official languages. Therefore, it is not appropriate to use these languages with the public authorities and they are not used in official documents or for public signposts. Dutch is the official language in the Netherlands. We could actually call it 'Netherlandic-Dutch' because it differs from the Dutch spoken in Belgium or Suriname.

Anike (video) is from the Netherlands but is studying in Belgium. Here she uses different words than she would use at home.

There are several varying forms or varieties of Dutch in the Netherlands. If you want to know more, just click on the link.

Het Nederlands is de gemeenschappelijke taal en de hoofdtaal van het openbare leven in Nederland. Naast het Nederlands heeft het Fries de status van officiële taal in de provincie Friesland. Er worden in Nederland nog allerlei andere talen gesproken zoals Turks, Arabisch,... Die talen hebben geen officiële status. Je kunt er dus niet mee terecht bij de overheid, je leest ze niet op borden en ze worden niet voor officiële documenten gebruikt. Het Nederlands is de officiële taal van Nederland. We zouden het ook 'Nederlands-Nederlands' kunnen noemen, want het is anders dan in België en Suriname.

Anike (video) komt uit Nederland maar ze studeert in België. In Nederland gebruikt ze andere woorden dan in België.

Er zijn verschillende soorten Nederlands of variëteiten in Nederland. Klik op de pagina voor meer informatie.

Nederlands-Nederlandse standaardtaal

Klinkt zo: Ik vind het niet zo'n goed idee. Ik vind het niet zo'n goed idee. en Kunt u me terugbellen op dit nummer? Kunt u me terugbellen op dit nummer?
De standaardtaal in Nederland wordt ook Algemeen Nederlands, AN of standaardnederlands genoemd. Om ze te onderscheiden van de standaardtaal in België en Suriname kunnen we haar Nederlands-Nederlands noemen. De standaardtaal in Nederland is 'algemeen' omdat iedereen in het land haar verstaat. Je hoort haar op de publieke radio- en televisieomroep, je leest haar in kranten, enzovoort.

Omgangstaal

Klinkt zo: Wat zeg je nou? Wat zeg je nou? en Dat is geen probleem, joh. Dat is geen probleem, joh.
Omgangstaal is een wat lossere vorm van de standaardtaal, die mensen met elkaar spreken. We kunnen omgangstaal ook informeel gesproken Nederlands noemen.

Poldernederlands

Klinkt zo: Luisterfragment: Ella Vogelaar Luisterfragment Ella Vogelaar
Poldernederlands is een gesproken variëteit die steeds populairder wordt in Nederland. Het opvallendste kenmerk is de uitspraak van tweeklanken zoals de ij.

Dialecten

Dialecten zijn streektalen of regionale talen: ze worden alleen in een klein deel van Nederland (een dorp, stad of regio) gesproken. Voorbeelden zijn het Limburgs, het Twents en het Haags.
Limburgs dialect klinkt zo: Limburg, het stukje Nederland dat het mooiste is. Limburg, het stukje Nederland dat het mooiste is.

Straattaal

Straattaal is een vorm van Nederlands die jongeren in grote Nederlandse steden met elkaar spreken. Er komen veel woorden uit andere talen zoals Engels en Arabisch in voor.

Etnisch Nederlands

Grote goepen mensen in Nederland die opgegroeid zijn met een andere moedertaal gebruiken soms een eigen vorm van Nederlands. Indisch-, Antilliaans-, Marokkaans-, Turks-, Surinaams- en Chinees-Nederlands noemen we etnische variëteiten. De verschillende moedertalen 'kleuren' het Nederlands op hun eigen manier. Maar er zijn ook universele kenmerken van etnisch Nederlands, zo zijn er meestal alleen de-woorden (bv. de boek, de meisje).

  • Meer lezen? Bekijk bijvoorbeeld deze Prezi van Simone Kiel.