Drie keer Nederlands

This page in English

Het Nederlands is de officiële taal in Nederland, België en Suriname. Drie keer Nederlands dus - daarover gaat dit onderdeel. Nederlands is de moedertaal van ongeveer 17 miljoen Nederlanders en 6 miljoen Belgen en het wordt door ongeveer 450.000 Surinamers gebruikt. Maar Nederlanders, Belgen en Surinamers spreken het Nederlands niet op dezelfde manier uit en ze gebruiken vaak andere woorden.

Rachim (video) is Surinamer. Hij vindt het Nederlands van België heel anders dan zijn eigen Nederlands.

Oostenrijkse studenten Nederlands hebben hun visie op taalvariatie in beeld gebracht: Filmproject tussentaal.

In deze drie onderdelen lees je alles over 'drie keer Nederlands':

 1. Overzicht
  Hier vind je korte, inleidende overzichten over het Nederlands in Nederland, Nederlands in België en Nederlands in Suriname.
   
 2. Nederlands taalgebied
  Eerst krijg je een introductie over het Nederlandse taalgebied en een pagina over het Nederlands op de Caribische eilanden. Daarna krijg je uitgebreide informatie over het Nederlands in Nederland, België en Suriname. Welke soorten Nederlands bestaan er? Wat vinden Nederlanders, Belgen en Surinamers eigenlijk van elkaars Nederlands? En kunnen ze elkaar verstaan?
   
 3. Taalkenmerken
  Lees hier over de belangrijkste kenmerken van Nederlands-Nederlands, Belgisch-Nederlands, Vlaamse Tussentaal en Surinaams-Nederlands. Hoe kun je die verschillende soorten Nederlands herkennen? Wat zijn typische woorden? Hoe spreken Nederlanders, Belgen en Surinamers het Nederlands uit?

Moeilijke of belangrijke begrippen zijn steeds gemarkeerd. Als je erop klikt, kom je in het onderdeel Begrippen terecht. Daar worden deze begrippen verklaard.