Freie Universität Berlin - Niederländische Philologie

De Freie Universität Berlin werd in 1948 in het zuidwesten van Berlijn opgericht door studenten en wetenschappers. Ze kregen daarbij de steun van de Amerikaanse geallieerden en Berlijnse politici. Met onderzoek en onderwijs vrij van politieke inmenging wilde de Freie Universität een tegenwicht vormen tegen de toenmalige Universität Unter den Linden in de sowjetsector van het gedeelde Berlijn. Tegenwoordig telt de Freie Universität Berlin zo’n 30 000 studenten verdeeld over 15 faculteiten en instituten. Studenten kunnen kiezen uit bijna 150 verschillende opleidingen, gaande van geesteswetenschappen tot natuurwetenschappen en geneeskunde. Bijzonder is het rijke aanbod van kleine geesteswetenschappelijke vakken zoals Nieuwgrieks, Joodse studies of Byzantinologie.

De neerlandistiek in Berlijn kent al een lange traditie en is uitgegroeid tot één van de grootste afdelingen Nederlands buiten het Nederlandse taalgebied. Studenten kunnen aan het Institut für Deutsche und Niederländische Philologie een filologisch georiënteerde Bacheloropleiding neerlandistiek volgen met als hoofdonderdelen Nederlandse taal, taalwetenschap en letterkunde. Daarnaast is er een nieuwe masteropleiding 'Neerlandistiek in een internationale context' waarin de vergelijkende bestudering van de Nederlandse taal en/of de Nederlandstalige literatuur centraal staat.

Het Nederlands wordt aan de Freie Universität Berlin zowel in het onderwijs als in het onderzoek steeds vanuit een vergelijkend perspectief benaderd, waarbij de vergelijking van het Nederlands met het Duits logischerwijs centraal staat. Er is ook aandacht voor taalvariatie binnen het Nederlands en sociale, maatschappelijke en historische aspecten van taal. De leerstoel Nederlandse taalkunde werkt bovendien samen met andere filologieën op de Freie Universität in het interdisciplinaire centrum Sprachen Europas. Zo kunnen studenten kiezen voor een gespecialiseerde Masterstudie Europese talen waar het Nederlands een onderdeel van is.

De Freie Universität Berlin ondersteunt de ontwikkeling van innovatieve e-learningprojecten. Zo kon de leerstoel Nederlandse taalkunde in 2004 het project Neon realiseren, dat een uitgebreide, volledig vrij toegankelijke webcursus over allerhande facetten van de Nederlandse taal en taalkunde omvat. Door een projectsubsidie van de Nederlandse Taalunie in 2008 kon Neon aanzienlijk uitgebreid worden. Sinds 2013 is het internetaanbod van de Nederlandse taalkunde uitgebreid met een blog over het Nederlands, de woordenschatrubriek 'Mooi meegenomen!' en een Nederlands-Duits woordenboek dat voortdurend aangevuld wordt.

Meer informatie over de afdeling Niederländische Philologie aan de Freie Universität Berlin is op de website te vinden.

Terug naar: de projectpartners