Oefeningen

This page in English

Via taal kan je heel wat doen. Telefoneren, betalen, je verontschuldigen, een afspraak maken,… Taal heeft verschillende functies (taalfuncties). In talrijke oefeningen leer je het Nederlands in België, Nederland en Suriname te verstaan, herkennen én gebruiken. Welke taalvariëteit (= soort Nederlands) wil je oefenen? Wat is je taalniveau? Kies boven in het menu.

Anna (video) is verkoopster op de markt in Suriname. Ze zegt dat Nederlanders en Surinamers vaak verschillende woorden gebruiken voor dezelfde dingen.