Universität Wien - Abteilung Nederlandistik

De Universiteit Wenen dateert uit 1365 en is de oudste universiteit in het Duitse taal- en cultuurgebied. Met ruim 70.000 studenten en ruim 6.000 wetenschappelijke medewerkers is de Universiteit Wenen één van de grootste universiteiten in Midden-Europa.
 
De studierichting Nederlands is relatief jong: sinds 1992 bestaat de mogelijkheid aan de Universiteit Wenen ‘Nederlandistik’  te studeren. Er zijn ondertussen gemiddeld 300 actieve studenten. In de eerste vijf jaar kon Nederlands alleen gestudeerd worden in combinatie met een andere studierichting. Sinds 1997 is het mogelijk alleen Nederlands als hoofdvak te studeren. Vanaf 2008/09 werden de Bachelor- en Masteropleidingen ingevoerd.
 
Het curriculum Nederlandistik omvat, naast taalverwerving en taalbeheersing, ook literatuur-, taal- en cultuurwetenschap. Er worden ook colleges Afrikaans en vertaalwetenschap aangeboden. Afgestudeerden spelen vaak een bijzondere rol als culturele bemiddelaars tussen de Duitstalige en Nederlandstalige gebieden. Zij vinden werk op diverse terreinen, bijvoorbeeld in het NVT-onderwijs, in culturele en wetenschappelijke instellingen en als vertaler.
 
Op het terrein van de literatuurwetenschap wordt er aan de neerlandistiek in Wenen onderzoek gedaan naar receptie, invloed, identiteit en grenzen van de Nederlandstalige literatuur in Europese context.
Op het terrein van de taalwetenschap ligt het zwaartepunt op onderzoek naar taalvariatie, meertaligheid en taalideologie.
 
Vanaf het begin van de studierichting Nederlands is onderwijsmateriaal ontwikkeld, zoals de taalmethode Welkom, de Geschiedenis van het Nederlands en Zakelijk Nederlands voor anderstaligen.
 
Verder werkt de Weense vakgroep Nederlands actief aan het ontwikkelen en inzetten van nieuwe media ten behoeve van de studie van de Nederlandse taal, literatuur en cultuur. Zo werden er een eigen leerplatform (‘VICAJOP: Virtual Campus for Joint Programmes’) alsook een groot aantal virtuele modules ontwikkeld.
 
Meer informatie over onderwijs, onderzoek, projecten en andere activiteiten van de Weense Nederlandistik is te vinden op „NedWeb“: www.ned.univie.ac.at.

 
Iris Puchner (coördinatie)
Ulrike Vogl (projectleider inhoud)
Herbert Van Uffelen (advies financiën en techniek)
Elisa De Llano (ICT)
Gabriele Takerer (administratie)
Teresa Neuhold (webdesign, freelance)
Lisa Hruda (vertalingen, freelance)