Thomas More Lerarenopleiding

Sinds 11 juli 2012 brengt Thomas More de jarenlange expertise van Hogeschool Lessius en Katholieke Hogeschool Kempen samen onder een nieuwe vlag.  Thomas More  biedt professioneel hoger onderwijs aan in zeven steden in de provincie Antwerpen in België. De academische opleidingen met bachelor- en mastertrajecten zijn geïntegreerd in de Katholieke Universiteit Leuven.
 
De hogeschool refereert met zijn naam aan Thomas More, een renaissance humanist , maar verwijst ook speels naar ‘more’: meer opleidingen op meer locaties en met meer samenwerkingsverbanden.  Thomas More is een belangrijke speler in het Vlaamse hogeschoolveld met 12 campussen in 7 Vlaamse steden, met ruim 13.000 professionele en 3000 academische studenten en 1400 medewerkers.
 
De lerarenopleiding telt een 2600-tal  studenten en wordt georganiseerd op drie campussen.  Binnen de opleiding Professionele Bachelor in het Secundair Onderwijs kan het vak Nederlands als vak voor onderwijsbevoegdheid gekozen worden. De studenten krijgen in een driejarige opleiding het lesgeven van het Nederlands aan tieners van 12 tot 16 jaar onder de knie.
Het curriculum Nederlands omvat naast taalbeschouwing ook literatuur, taalvaardigheden en didactiek. In het tweede en derde jaar van de opleiding wordt een introductie gegeven op Nederlands als tweede of vreemde taal en komen verschillende taalvariëteiten aan bod. Dit geeft een voorbereiding om leerlingen met een andere thuistaal op school beter te begeleiden. De informatie over verschillende variëteiten van het Nederlands en over standaardtaal, dialect en tussentaal helpt studenten om op wetenschappelijke basis  de discussies rond taal en taalgebruik in de klaspraktijk en het onderwijs aan te gaan. Didactische principes voor een taalleerproces krijgen zeker ook aandacht.  
 
Thomas More lerarenopleiding heeft niet alleen een didactische focus maar  draagt ook  via expertise in kwaliteitscontrole en behoefteonderzoek bij aan Dutch ++.  Ze kan door haar uitgebreid  netwerk aan partnerinstituten in Wallonië en Vlaanderen de vinger aan de pols leggen voor behoeften van de verschillende beoogde doelgroepen in Dutch ++. Het aangeboden materiaal op de website wordt door de partnerinstellingen gecontroleerd zodat optimalisering van het aanbod mogelijk is.
 
Studenten van Thomas More worden actief ingeschakeld bij de realisatie van het project via Erasmusstages (ICT en Nederlands), onderzoeksprojecten en/of stage-opdrachten (studenten audiologie, office management).
 
De lerarenopleiding van Thomas More was in het verleden de coördinerende instelling voor een Grundtvig Leerpartnerschap: Neva (Nederlands voor Anderstaligen) van 2007 tot 2010. De samenwerking verliep toen met Universität Wien en University Tilburg, Language Center.  Het enthousiasme van de gehele ploeg was de voedingsbodem voor het opstarten van een nieuw project:Dutch ++ .
 
Meer informatie over onderwijs, onderzoek, projecten en andere activiteiten van ‘Thomas More’ is  te vinden op www.thomasmore.be
 
Agnes Dillien, hoofd Internationalisering Thomas More                                                                        
Rita Van Elsen, hoofdlector Nederlands, coördinator Internationalisering Lerarenopleiding
Stefanie Peeters, projectmedewerkster Dutch ++, docente NT2.