Tilburg University - Language Center

Tilburg University is een internationaal georiënteerde universiteit die gespecialiseerd is in mens- en maatschappijwetenschappen. De universiteit telt ongeveer 13.500 studenten en is verdeeld over vijf 'schools': Tilburg School of Economics and Management, Tilburg Law School, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg School of Humanities (Communicatie, Cultuur, Filosofie, Religie, 'Liberal Arts' en 'Sciences') en de Tilburg School of Catholic Theology.

Tilburg University heeft een eigenstandig talencentrum. De primaire taak van het Language Center is de verzorging van taalonderwijs voor studenten en medewerkers van de universiteit. Een deel van de cursussen en trainingen maakt onderdeel uit van het curriculum van opleidingen, daarnaast is er een groot open aanbod voor studenten, medewerkers en externen. Er worden cursussen Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Nederlands voor anderstaligen (NT2), Spaans en Portugees gegeven.

Het Language Center heeft in diverse nationale en internationale projecten geparticipeerd waarin de vernieuwing van het talenonderwijs met behulp van ict-middelen centraal stond.

Op het gebied van NT2-onderwijs heeft het Language Center een goede staat van dienst. Er is ruime ervaring met het geven van onderwijs en de ontwikkeling van innovatief onderwijsmateriaal.
Het aanbod is flexibel en gevarieerd: voor verschillende leerdoelen zijn er diverse cursussen. Enerzijds is er een programma ‘Social Dutch’ dat vooral bedoeld is voor internationale studenten en medewerkers.
Anderzijds is er een intensief programma dat zich richt op het verwerven van academisch Nederlands en/of een start in het Nederlandstalig hoger onderwijs. Dit programma leidt op voor het Staatsexamen NT2-II dat meestal de ingangsvoorwaarde voor een studie in het hoger onderwijs is en/of voor succesvol functioneren in functies op hoog niveau. Het Language Center heeft intensieve cursussen voor beginners (van 0 naar niveau A2 van het Europees referentiekader), halfgevorderden (van A2 naar B1) en gevorderden (van B1 naar B2).
In het verlengde van dit programma biedt het Language Center cursussen voor vergevorderde anderstaligen die de finesses van het Nederlands willen leren. Het ingangsniveau voor deze cursussen is niveau B2 of het Staatsexamen NT2-II. De cursussen richten zich op Schrijven en Spreken in studie of werk.
In het kader van de Tilburg University Summer School worden elke zomer beginnerscursussen gegeven aan internationale studenten én is er een intensieve cursus Nederlands voor Duitstaligen.

Meer informatie over het Language Center van de Tilburg University vind je op www.tilburguniversity.edu/languagecenter.

Tjits Roselaar, Hoofd Language Center
Gabri van Sleeuwen, docent NT2
Nadine Timmermans, docent NT2