Prisma woordenboek Surinaams Nederlands [Bespreking]

Gobardhan-Rambocus, Lila. 2009. Prisma Woordenboek Surinaams Nederlands [Bespreking]. Internationale Neerlandistiek 47:3. Internationale Neerlandistiek: 64-67.