Woordenboek van het Surinaams-Nederlands: woordenboek of inventaris?: discussie