De projectpartners

Het project Dutch++ is een internationaal project dat door vier partners samen wordt uitgevoerd. Meer informatie over deze vier partners is hieronder te vinden:

Universität Wien – Abteilung Nederlandistik (Wenen, Oostenrijk)
De Nederlandistik in Wenen is verantwoordelijk voor de coördinatie van het project en werkt mee aan het 'Awareness'-gedeelte (Informatie over variatie) en de oefeningen over taalvariatie.

Tilburg University – Language Center (Tilburg, Nederland)
Het Language Center in Tilburg heeft als hoofdtaak het ontwikkelen van oefeningen (vooral herhalingsoefeningen en verstavaardigheidsoefeningen).

Thomas More - Lerarenopleiding (Groep Mens en Maatschappij) (Geel/Vorselaar, België)
Thomas More (vroeger bekend als KHK) houdt zich aan de ene kant bezig met de evaluatie van het materiaal en aan de andere kant dragen zij hun expertise in taalvariatie in Vlaanderen bij tot de oefeningen.

Freie Universität Berlin – Niederländische Philologie (Berlijn, Duitsland)
De afdeling Nederlandse taalkunde in Berlijn houdt zich vooral bezig met het onderdeel Informatie over variatie en levert oefeningen over taalvariatie op alle taalniveaus.

Het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) in Paramaribo, Suriname, was tot 01.01.2013 'Third Country Partner' in het project Dutch++.

 

Onder Associated Partners vindt u een overzicht van instellingen die het consortium op bepaalde punten kunnen ondersteunen.