Literatuur

288 resultaten gevonden
Nederlands in België en Nederland
van de Velde, Hans, Mikhail Kissine, Evie Tops, Sander van der Harst, en Roeland van Hout. 2010. Will Dutch Become Flemish? Autonomous Developments In Belgian Dutch. Multilingua - Journal Of Cross-Cultural And Interlanguage Communication 29:3/4. Multilingua - Journal Of Cross-Cultural And Interlanguage Communication: 385-416.
Van den Bulck, H., en L. van Poecke. 1995. National Language, Identity Formation And Broadcasting: Flanders, The Netherlands And German Speaking Switzerland. Series B: Applied & Interdisciplinary Papers. Series B: Applied & Interdisciplinary Papers. Duisburg.
van der Horst, Joop. 2009. Eén Ei Is Geen Ei. Onze Taal 12. Onze Taal: 359.
van der Horst, Joop. 2010. Het Einde Van De Standaardtaal In België. In Liever Meer Of Juist Minder? Over Normen En Variatie In Taal, 15-25. Liever Meer Of Juist Minder? Over Normen En Variatie In Taal. Gent: Academia Press.
van der Wal, Marijke. 2010. Standaardtalen In Beweging. Standaardisatie En Destandaardisatie In Nederland, Vlaanderen En Zuid-Afrika. In Standaardtalen In Beweging, 11-26. Standaardtalen In Beweging. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU.
Geeraerts, Dirk, A. Penne, en V. Vanswegenoven. 2000. 'thuis'-Taal En 'familie'-Taal: Taalgebruik In Vlaamse Soaps. In Met Taal Om De Tuin Geleid. Opstellen Voor Georges De Schutter, 161-170. Met Taal Om De Tuin Geleid. Opstellen Voor Georges De Schutter.
Beheydt, Ludo. 1993. De Toekomst Van Het Nederlands. Een Nieuwe Taalstrijd?. In Tussen Taal En Staat. Vooruitkijken Voor Vlaanderen, 73-94. Tussen Taal En Staat. Vooruitkijken Voor Vlaanderen. Leuven: Davidsfonds.
Grondelaers, Stefan, en Roeland van Hout. 2012. Where Is Dutch (Really) Heading? The Classroom Consequences Of Destandardization.. Dutch Journal Of Applied Linguistics 1:1. Dutch Journal Of Applied Linguistics: 41-58.
Reynebeau, Marc. 2006. De Vlamingen Begrijpen Elkaar Nog Altijd Niet. De Standaard 10.06.2006. De Standaard 10.06.2006.
Plevoets, Koen. 2008. Tussen Spreek- En Standaardtaal. Leuven: Doctorale dissertatie, KULeuven.
Van Hoof, Sarah. 2010. Taalvariatie Op De Vlaamse Openbare Omroep. Substandaardisering In Fictieprogramma's Vroeger En Nu. In Handelingen Van De Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij Voor Taal-, Leterkunde En Geschiedenis Lxiv, 167-185. Handelingen Van De Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij Voor Taal-, Leterkunde En Geschiedenis Lxiv.

Pagina's