Literatuur

288 resultaten gevonden
Nederlands in België en Nederland
Beheydt, Ludo. 2010. Culturele Identiteit En Normativiteit. In Liever Meer Of Juist Minder? Over Normen En Variatie In Taal, 1-14. Liever Meer Of Juist Minder? Over Normen En Variatie In Taal. Gent: Academia Press.
Cajot, J. 2010. Van Het Nederlands Weg? Omgangstaal In Vlaanderen. Ons Erfdeel 53. Ons Erfdeel: 14-25.
Cuvelier, Pol. 1999. Van Stevig Huis Tot Vlotte Jas. Onze Taal Aan Het Eind Van De Twintigste Eeuw. Streven, Cultureel Maatschappelijk Maandblad 66:2. Streven, Cultureel Maatschappelijk Maandblad: 139-151.
Cuvelier, Pol. 2007. Standaardnederlands, Tussentaal En Dialect In Antwerpen. De Perceptie Van Jonge Moedertaalsprekers En Taalleerders. In Tussen Taal, Spelling En Onderwijs. Essays Bij Het Emeritaat Van Frans Daems, 39-58. Tussen Taal, Spelling En Onderwijs. Essays Bij Het Emeritaat Van Frans Daems. Gent: Academia Press.
Deprez, Kas. 1992. Diets, Nederlands, Nederduits, Hollands, Vlaams, Belgisch-Nederlands. In Undoing And Redoing Corpus Planning, 249-312. Undoing And Redoing Corpus Planning. Berlin/New York.
De Caluwe, Johan. 1992. Attitudes Van Vlamingen Tegenover De Taal Van Het Noorden. Nederlands Van Nu XL/6. Nederlands Van Nu: 53-65.
De Caluwe, Johan. 2002. Tien Stellingen Over Functie En Status Van Tussentaal In Vlaanderen. In Taalvariatie En Taalbeleid In Nederland En Vlaanderen, 57-68. Taalvariatie En Taalbeleid In Nederland En Vlaanderen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
De Caluwe, Johan. 2005. Conflicting Language Conceptions Within The Dutch Speaking Part Of Belgium. In Standardvariationen Und Sprachideologien In Verschiedenen Sprachkulturen Der Welt. Standard Variations And Language Ideologies In Different Language Cultures Around The World. Standardvariationen Und Sprachideologien In Verschiedenen Sprachkulturen Der Welt. Standard Variations And Language Ideologies In Different Language Cultures Around The World. Frankfurt am Main u.a.: Lang.
De Caluwe, Johan. 2009. Tussentaal Wordt Omgangstaal In Vlaanderen. Nederlandse Taalkunde 14. Nederlandse Taalkunde: 8-25.
Edelman, Loulou. 2003. 'kaaik Aut, Paaul!' Het Poldernederlands In Opmars. In Waar Gaat Het Nederlands Naartoe? Panorama Van Een Taal, 65-73. Waar Gaat Het Nederlands Naartoe? Panorama Van Een Taal. Amsterdam: Bert Bakker.
Geerts, Guido. 1997. Nederlands In België. In Geschiedenis Van De Nederlandse Taal, 563-595. Geschiedenis Van De Nederlandse Taal. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Grondelaers, Stefan, en R. van Hout. 2010. Is Standard Dutch With A Regional Accent Standard Or Not? Evidence From Native Speakers' Attitutes. Language Variation And Change 22 (2). Language Variation And Change: 221-239.
Grondelaers, Stefan. 2013. Attitude Measurements In The Low Countries. In Language And Space. An International Handbook Of Linguistic Variation. Volume 3: Dutch, 586-602. Language And Space. An International Handbook Of Linguistic Variation. Volume 3: Dutch. Berlin/Boston: De Gruyter.
Haeseryn, Walter. 2013. Belgian Dutch. In Language And Space. An International Handbook Of Linguistic Variation. Volume 3: Dutch, 700-720. Language And Space. An International Handbook Of Linguistic Variation. Volume 3: Dutch. Berlin/Boston: De Gruyter.
Hendrickx, Ruud. 2003. 'wat Zegt Ie?' Over Het Ondertitelen Van Nederlands In Het Nederlands. In Waar Gaat Het Nederlands Naartoe? Panorama Van Een Taal. Waar Gaat Het Nederlands Naartoe? Panorama Van Een Taal. Amsterdam: Bert Bakker.

Pagina's