Literatuur

288 resultaten gevonden
Woordenschat en grammatica Surinaams-Nederlands
de Bies, Renata. "Woordenboek van het Surinaams-Nederlands: woordenboek of inventaris?: discussie." OSO 9:1 (1990): 85-87 (overdruk).
de Bies, Renata. Woordenlijst Surinaams-Nederlands. Paramaribo: Anton de Kom Universiteit van Suriname, 1996.
de Bies, Renata. Prisma woordenboek Surinaams Nederlands. Houten: Het Spectrum, 2009.
Buma, Clarisse. "Bemoei niet met mijn zaken. Eigen woordenschat karakteristiek voor Surinaams-Nederlands." Neerlandia 3 (1994): 102-104.
van Donselaar, Johannes. Woordenboek van het Surinaams-Nederlands: een geannoteerde lijst van Surinaams-Nederlandse woorden en uitdrukkingen. Utrecht: Instituut W. de Groot voor Algemene Taalwetenschap van de Rijksuniversiteit te Utrecht, 1976.
van Donselaar, Johannes. Woordenboek van Surinaams-Nederlands. Tweede, herziene en uitgebreide druk. Muiderberg: Coutinho, 1989.
van Donselaar, Johannes. "Op zoek naar eigen woorden in het Nederlands van Suriname. Over de totstandkoming van het 'Woordenboek van het Surinaams-Nederlands'." Trefwoord 7 (1994): 66-68.
van Donselaar, Johannes, and Nicoline van der Sijs. Woordenboek van het Nederlands in Suriname van 1667 tot 1876. Amsterdam: Meertens Instituut, 2013.
Gobardhan-Rambocus, Lila. "Nieuw woordenboek van de Surinaamse bijdrage aan het Nederlands [Bespreking]." Ons Erfdeel 51 (2008): 191-193.
Gobardhan-Rambocus, Lila. "Prisma woordenboek Surinaams Nederlands [Bespreking]." Internationale Neerlandistiek 47:3 (2009): 64-67.
Ietswaart, Michaël, and Vinije Haabo. Sranantongo. Surinaams voor reizigers en thuisblijvers. Zutphen: Walburg Pers, 2012.
van der Sijs, Nicoline. "'Laat-me-er-dit-van-zeggen.' Grammaticale bijzonderheden van het Surinaams-Nederlands." Onze Taal 83:11 (2014): 314-316.
Voorbeelden Surinaams-Nederlandse woorden. Den Haag: Nederlandse Taalunie, 2005.
Wieringa, Edwin. "Surinaams-Javaans-Nederlands Woordenboek." Anthropos 97:2 (2002): 649-650.
Woordenlijst Nederlandse taal samengesteld door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie in opdracht van de Nederlandse Taalunie met een leidraad door Ludo Permentier. Tielt/Den Haag: Lannoo Uitgeverij/Sdu Uitgevers, 2005.
Taalvariatie en sociolinguïstiek
Appel, René, and Pieter Muysken. Taal en taalwetenschap. Oxford: Blackwell Publishers, 2002.
Dittmar, Norbert. Handboek van de sociolinguïstiek. Utrecht: Het Spectrum, 1978.
Hinskens, Frans, and Johan Taeldeman. Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation. Vol. 3: Dutch. Berlin/Boston: De Gruyter, 2013.

Pagina's